Botox


Botox

Toxinë botulinike tipi A e sintetituzuar për estetikë, shërben për të bllokuar lëshimin e acetilkolinës në bashkimin neuromuscular dhe si rrjedhojë lëvizjen e muskujve përgjegjës për formimin e rudhave të mimikës. Injeksionet botox reduktojnë në mënyrë të dukshme rrudhat e ballit, rrudhat ndërmjet vetullave, rrudhat në këndet e syve, rrudhat e buzës, rrudhat nazale, rrudhat përreth gojës, rrudhat e mjekrës, rrudhat e qafës, rimodelim i hundës dhe djersitjen e shtuar axilare dhe të pëllëmbëve të duarve.

Pas rikthimit të funksionit të muskulit ai nuk e ka humbur trashësinë, dhe edukohet pas shumë trajtimesh. Pamja e rrudhave përmirësohet. Dimensioni i fibrave muskulare e funksioni i pllakës neuro-muskulare kthehet në normalitet edhe pas shumë trajtimesh. Pas 10 muajsh trashësia e muskulit është identike. Nuk dëmtohet e nuk dobësohet muskuli. Muskuli edukohet pas shumë trajtimesh por forca e tij e matur me EMG është e njejtë. Pamja e fytyrës përmirësohet dukshëm dhe ajo merr pamje rinore.

Për më shumë informacion kontaktoni me ne.